บทที่ 16 สมัยพระสังฆราชกูเด ค.ศ. 1782-1785

 
 
สมัยพระสังฆราชกูเด ค.ศ. 1782-1785 มิชชันนารีกลับมา